Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Ruljanssi Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Ruljanssi Oy
Osoite: Ruljanssi Oy, Aitoontie 320, 36720 AITOO

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Ruljanssi Oy:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Ruljanssi Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: – Henkilötiedot – Yhteystiedot – Käyttötiedot – Muut Käyttäjän itse antamat tiedot Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Ruljanssi Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

EVÄSTEET
Sivusto käyttää kohdennettua mainontaa (interest-based advertising) joka tarkoittaa sitä, että voimme mainostaa sinulle tuotteitamme kumppaneidemme verkkosivuilla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös muiden yritysten verkkosivuilla nähtävät mainokset ovat oleellisia sinulle. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme evästeitä, joihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Käytämme kohdennettuun mainontaan Facebook ja Google AdWords -palveluita. Voit muokata Googlen mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen asetussivulla ja jos haluat, voit myös estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla. Lisäksi keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka käyttää evästeitä tiedon keräämiseen. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jussi Rulja Ruljanssi Oy, Aitoontie 320, 36720 AITOO.